Plany i procedury ewakuacji

Oferujemy opracowanie planów i zasad ewakuacji ludzi i mienia. Plany takie dołączane są także do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Wraz z opracowaniem powyższej dokumentacji pomagamy dobrać i rozmieścić odpowiednie oznakowanie wskazujące kierunki ewakuacji.