Telefon

+48 530 529 378

Email

kontakt@solidobhp.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 17:00

Istotnym warunkiem przy prawidłowym użytkowaniu hydrantów wewnętrznych jest sprawny wąż pożarniczy będący na wyposażeniu każdego hydrantu.

W celu sprawdzenia jego sprawności należy raz na 5 lat poddać go próbie na maksymalne ciśnienie robocze wg Polskiej Normy dotyczącej konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Brak dokumentu stwierdzającego terminowe przeprowadzenie próby stanowi podstawę do nałożenia grzywny przez kontrolującego obiekt, a w przypadku pożaru może znacznie skomplikować uzyskanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

Próby ciśnieniowe węży hydrantowych

Wszystkie węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych w obiektach powinny, zgodnie z przepisami, być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze raz na 5 lat.

Wykonujemy próby ciśnieniowe węży hydrantowych zgodnie z Polskimi Normami.

– Podczas  badania  ciśnienie wewnątrz węża zostaje podniesione do 12 bar (maksymalne ciśnienie robocze).

Jeśli w czasie tego badania zostanie stwierdzona szczelność wąż zostaje zatwierdzony do dalszego użytkowania (nawet 20-30 letnie węże potrafią być sprawne !! nie trzeba od razu kupować nowych)

Po zakończonych badaniach wystawiamy stosowną dokumentację podpisaną przez uprawnionych specjalistów. Dokument ten jest potwierdzeniem dla właściciela obiektu, firm ubezpieczeniowych oraz Państwowej Straży Pożarnej na wykonanie obowiązków wynikających z §3.4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

Na każdym badanym wężu zostaje wytłoczona „kontrolka” potwierdzająca wykonanie w/w czynności.