Telefon

+48 530 529 378

Email

kontakt@solidobhp.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 17:00

Prawo Pracy

Planowane zmiany w przepisach dotyczących Państwowej Inspekcji Pracy

Przełomowe zmiany w przepisach dotyczących Państwowej Inspekcji Pracy: Inspektorzy będą działać bez upoważnienia W najbliższym czasie możemy spodziewać się istotnych zmian w przepisach regulujących działanie Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Sejmowa …

Prawo Pracy

Zmiany w Kodeksie Pracy 2024 r. dotyczące ochrony przed substancjami rakotwórczymi, mutagennymi i reprotoksycznymi

Zmiany w Kodeksie Pracy w ochronie przed substancjami rakotwórczymi, mutagennymi i reprotoksycznymi W 2024 roku czekają nas istotne zmiany w Kodeksie Pracy, które mają na celu poprawę ochrony zdrowia pracowników. …

Prawo Pracy

Kontrola Państwowej Inspekcja Pracy (PIP) – zakres działań kontrolnych

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) Państwowa Inspekcja Pracy jest kluczowym organem w Polsce, odpowiedzialnym za nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy. PIP ma na celu nie tylko kontrolowanie, ale również egzekwowanie zgodności …

Bezpieczeństwo pożarowe - PPOŻ

Prawny obowiązek sporządzania operatu przeciwpożarowego: Integralność bezpieczeństwa i gospodarki odpadami

Operat przeciwpożarowy to niezbędny dokument, określający warunki ochrony przeciwpożarowej dla instalacji, obiektów budowlanych, ich części, czy też miejsc magazynowania odpadów. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego, poprzez precyzyjne ustalenie …

Prawo Pracy

Odzież robocza zimowa

Znaczenie odzieży ochronnej i obowiązki pracodawcy Zima to czas szczególnych wyzwań dla pracodawców, którzy zobowiązani są do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, w tym …

Prawo Pracy

Przerwy w pracy – Co mówi Kodeks pracy i jakie są zasady BHP?

W pracy, prawa pracownicze i normy BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy) odgrywają kluczową rolę. Jednym z aspektów, który często budzi pytania, jest kwestia przerw w pracy. Czy wiesz, ile przerwy …

Bezpieczeństwo pożarowe - PPOŻ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO: Twoja droga do zgodności z prawem budowlanym i ustawą o ochronie przeciwpożarowej

W SOLIDO BHP rozumiemy wagę zgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Nasze Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) są starannie przygotowywane, aby spełniać wymogi zarówno prawa budowlanego, jak i ustawy …

Prawo Pracy

Czy można zwolnić pracownika długo chorującego?

Zwolnienie pracownika długotrwale chorującego jest możliwe, ale musi odbywać się zgodnie z określonymi przepisami i zasadami prawa pracy, co wymaga starannego podejścia ze strony pracodawcy. Istnieją dwa główne sposoby rozwiązania …

Prawo Pracy

Zima w pracy: Jakie są Twoje prawa w chłodne dni?

Zima to wyzwanie nie tylko dla naszego samopoczucia, ale także dla bezpieczeństwa w pracy. Firma Solido BHP z Kielc, ekspert w kompleksowej obsłudze firm w zakresie BHP i PPOŻ, przypomina …

Prawo Pracy

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy to ważny element polityki kadrowej i BHP, który odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym a osobistym pracowników. W SOLIDO BHP zdajemy sobie sprawę z tego, …

Verified by MonsterInsights