Ryzyko zawodowe

Nasza firma oferuje Państwu tworzenie oraz aktualizacje oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Ocenę ryzyka zawodowego można rozumieć jako dokładne sprawdzenie i ocenę, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom. Dzięki niej można zweryfikować czy zastosowano wystarczające środki ograniczające lub eliminujące zagrożenia oraz określić, co należy jeszcze zrobić, aby do tego doprowadzić.

Tworzenie oceny ryzyka zawodowego sprowadza się do wykonania pięciu głównych etapów:

  1. zebranie informacji niezbędnych do oceny ryzyka zawodowego,
  2. identyfikacja zagrożeń,
  3. oszacowanie ryzyka zawodowego,
  4. opracowanie działań służących eliminowaniu ryzyka,
  5. stworzenie dokumentacji oceny ryzyka.