Telefon

+48 530 529 378

Email

kontakt@solidobhp.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 17:00

Oferujemy Państwu kontrolę warunków pracy, która dotyczy:

  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, pracownicy wykonujący prace szczególnie niebezpieczne (prace budowlane –pod ruchem, na wysokości, w szybach itp.), pracownicy stacji benzynowych,
  • stanu technicznego pomieszczeń pracy, w tym urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, odpylających i innych wpływających na warunki pracy,
  • oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach oraz oświetlenia na stanowiskach pracy;
  • stanu pomieszczeń higieniczno -sanitarnych,
  • stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, w tym spełniania wymagań dotyczących oceny zgodności, wyposażenia w osłony i inne środki zabezpieczające pracowników obsługujących maszyny i urządzenia,
  • oceny ochrony pracowników przed działaniem materiałów i procesów technologicznych niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia,
  • zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy.
Verified by MonsterInsights