Telefon

+48 530 529 378

Email

kontakt@solidobhp.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 17:00

Plan BIOZ – czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Jest to najważniejszy dokument, chroniący zdrowie i życie pracowników na budowie. Obowiązek jego stworzenia został prawnie uregulowany odpowiednimi przepisami (Dz.U.2010.243.1623; Prawo budowlane art. 21a; Dz.U.2003.120.1126).

Obowiązek sporządzenia planu BIOZ istnieje w trzech przypadkach:

– gdy planowane roboty budowlane mającą trwać dłużej niż 30 dni roboczych i zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników.

– gdy pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

– gdy na budowie będą wykonywane niżej wymienione rodzaje robót budowlanych których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności:

  • przysypania ziemią lub upadku z wysokości;
  • przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;
  • stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
  • prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
  • stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
  • prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
  • wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
  • wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
  • wymagających użycia materiałów wybuchowych;
  • przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.
Verified by MonsterInsights