Telefon

+48 530 529 378

Email

kontakt@solidobhp.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 17:00

Doradztwo związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w szczególności dotyczące:

1) Prawa Pracy,

2) zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników,

3) oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku,

4) w wyznaczaniu pracowników do udzielania pierwszej pomocy, a także wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

5) przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,

6) przedstawieniu pracodawcy sposobu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zawodowych,

7) przeprowadzaniu badań środowiskowych,

8) powadzenia działalności gospodarczej zgodnie z normą ISO 14000.

Verified by MonsterInsights