Telefon

+48 530 529 378

Email

kontakt@solidobhp.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 17:00

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych – “rozumie się przez to sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.), oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń

Przed przystąpieniem do prac budowlanych, każdy wykonawca ma obowiązek opracować IBWR oraz zapoznać z nią wszystkich pracowników, którzy będą prowadzili prace.

Instrukcje muszą zawierać następujące dane dotyczące:

– realizacje inwestycji,

– wykonawcy i generalnego wykonawcy,

– wykonywanych prac (okres i miejsce wykonywania, warunki atmosferyczne, zakres i kolejność wykonywania)

– pracowników (stanowisko, zakres obowiązków i odpowiedzialności, wymagania kwalifikacyjne, liczba zatrudnionych),

– sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania prac (nazwa, przeznaczenie, wymogi formalne),

– substancji i materiałów niebezpiecznych.

Verified by MonsterInsights