Telefon

+48 530 529 378

Email

kontakt@solidobhp.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 17:00

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Szkolenia Okresowe BHP – Klucz do bezpieczeństwa w pracy

Witamy na stronie www.solidobhp.pl, gdzie oferujemy kompleksowe szkolenia okresowe BHP dla różnych grup zawodowych. Nasze szkolenia są zgodne z aktualnymi przepisami prawa i dostosowane do specyficznych potrzeb każdego stanowiska pracy. Celem tych szkoleń jest nie tylko przypomnienie i uzupełnienie wiedzy, ale także aktualizacja informacji w związku z nowymi przepisami i technologiami.

Podstawy prawne szkoleń BHP

Szkolenia okresowe BHP opierają się na następujących aktach prawnych:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129 poz. 844)

Grupy docelowe i częstotliwość szkoleń

Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami:

 • Szkolenie co 5 lat w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Pracownicy na stanowiskach robotniczych:

 • Co 3 lata, w formie instruktażu. Dla prac wykonujących prace szczególnie niebezpieczne – co najmniej raz w roku.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni i służby BHP:

 • Co 5 lat, w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Pracownicy administracyjno-biurowi:

 • Co 6 lat, w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Ważną informacją jest, że w przypadku pracowników administracyjno-biurowych, którzy pracują w warunkach uznanych za kategorię 3 ryzyka wypadku, można rozważyć nieprzeprowadzanie szkoleń okresowych, jeśli ocena ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy na to pozwala.

Stanowiska nie wymienione powyżej których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • Na takich stanowiskach szkolenie okresowe odbywa się nie rzadziej niż co 5 lat, aby zapewnić pracownikom aktualną wiedzę na temat obchodzenia się z czynnikami niebezpiecznymi oraz środkami ochrony indywidualnej.

Dodatkowe szkolenia

Ponadto, oferujemy również specjalistyczne szkolenia, takie jak:

 • Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Szkolenia z obsługi gaśnic i ewakuacji
 • Szkolenia z ergonomii pracy
 • Szkolenia z zarządzania ryzykiem zawodowym

Dlaczego wybrać www.solidobhp.pl?

Wybierając szkolenia na www.solidobhp.pl, zyskujesz pewność, że są one prowadzone przez doświadczonych specjalistów i są zgodne z najnowszymi wymogami prawnymi. Dbamy o to, aby nasze szkolenia były efektywne, praktyczne i dostosowane do realnych potrzeb pracowników oraz pracodawców.

Podsumowanie

Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Regularne szkolenia BHP są fundamentem w budowaniu kultury bezpieczeństwa w każdej organizacji. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń na naszej stronie www.solidobhp.pl i do kontaktu

Verified by MonsterInsights