Telefon

+48 530 529 378

Email

kontakt@solidobhp.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 17:00


Podstawy prawne wykonywania pomiarów ciśnienia węży hydrantowych

Znaczenie regularnych badań ciśnieniowych węży hydrantowych

Sprawność hydrantów wewnętrznych to kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiektach. Integralną częścią tych systemów są węże pożarnicze, których niezawodność jest niezbędna w każdej sytuacji kryzysowej. Regularne badania ciśnieniowe tych węży są nie tylko wymogiem prawnym, ale również praktyką zapewniającą bezpieczeństwo osób oraz mienia.

Obowiązek prawny i normy Polskie

Zgodnie z Polskimi Normami, każdy wąż pożarniczy wykorzystywany w hydrantach wewnętrznych powinien być poddawany próbie ciśnieniowej co 5 lat. To badanie sprawdza maksymalne ciśnienie robocze węża, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi konserwacji tych urządzeń. Nieprzeprowadzenie takiej próby w wyznaczonym czasie może skutkować nie tylko nałożeniem grzywny przez organy kontrolujące, ale również utrudnić proces ubiegania się o odszkodowanie w przypadku wystąpienia pożaru.

Proces badania ciśnieniowego

Podczas badania ciśnieniowego, ciśnienie wewnątrz węża zostaje podniesione do wartości 12 barów, co odpowiada maksymalnemu ciśnieniu roboczemu. Jeśli wąż przetrwa to badanie bez uszkodzeń, zostaje on zatwierdzony do dalszego użytkowania. Ciekawym faktem jest, że nawet węże mające 20-30 lat mogą nadal być sprawne i nie wymagają natychmiastowej wymiany.

Dokumentacja i certyfikacja

Po przeprowadzonych badaniach, nasza firma wystawia stosowną dokumentację, która jest podpisywana przez uprawnionych specjalistów. Ten dokument stanowi potwierdzenie dla właściciela obiektu, firm ubezpieczeniowych oraz Państwowej Straży Pożarnej, że zostały spełnione wymogi §3.4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). Na każdym badanym wężu zostaje również wytłoczona specjalna “kontrolka”, która jest dodatkowym potwierdzeniem wykonania tych czynności.

Skontaktuj się z nami dla bezpieczeństwa Twojego obiektu

Regularne badania ciśnieniowe węży hydrantowych to istotny element utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, by upewnić się, że Twój obiekt spełnia wszystkie wymogi prawne i jest odpowiednio zabezpieczony przed ewentualnym zagrożeniem pożarowym.

Verified by MonsterInsights