Telefon

+48 530 529 378

Email

kontakt@solidobhp.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 17:00

SOLIDO BHP oferuje Państwu kompleksowe działania z zakresu BHP i PPOŻ, szkolenia, nadzór, doradztwo, outsourcing i to wszystko w konkurencyjnych stawkach cenowych

Zakres świadczonych usług:
 1. szkolenie wstępne BHP,
 2. szkolenie okresowe BHP, PPOŻ, Pierwszej Pomocy Przedmedycznej,
 3. przeprowadzenie przeglądów w zakresie BHP i PPOŻ (audyt, kontrola),
 4. prowadzenie rejestrów z zakresu BHP wymaganych przez prawo pracy,
 5. przygotowanie instrukcji BHP ogólnych lub stanowiskowych,
 6. przeprowadzenie okresowej analizy stanu BHP i PPOŻ,
 7. przygotowanie oceny ryzyka zawodowego,
 8. prowadzenie postępowania powypadkowego,
 9. doradztwo w zakresie metod i organizacji pracy na konkretnych stanowiskach, które mogą być uciążliwe, szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne,
 10. udział w opracowywaniu planu rozwoju zakładu pracy oraz jego modernizacji pod względem poprawnego stanu BHP i PPOŻ,
 11. opracowanie treści przepisów i zarządzeń wewnętrznych regulujących kwestie BHP (np. tworzenie tabeli norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej),
 12. reprezentację Klienta podczas kontroli PIP i PIS,
 13. pomoc w tworzeniu systemu zarządzania BHP,
 14. oznakowanie bezpieczeństwa,
 15. wszystkie działania związane z rozporządzeniem dotyczącym służby BHP,
 16. opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 17. konserwacja gaśnic i urządzeń gaśniczych – przeglądy, serwis, naprawy,
 18. opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR),
 19. opracowanie i aktualizacja planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ),
 20. szkolenie e-learningowe: Pracownicy administracyjno – biurowi,
 21. szkolenie e-learningowe: Pracodawcy, osoby kierujące pracownikami.
Verified by MonsterInsights