Telefon

+48 530 529 378

Email

kontakt@solidobhp.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 17:00

Przeczytaj nasze ostatnie artykuły

Artykuły branżowe

Prawo Pracy

Zmiany w Kodeksie Pracy 2024 r. dotyczące ochrony przed substancjami rakotwórczymi, mutagennymi i reprotoksycznymi

Zmiany w Kodeksie Pracy w ochronie przed substancjami rakotwórczymi, mutagennymi i reprotoksycznymi W 2024 roku czekają nas istotne zmiany w Kodeksie Pracy, które mają na celu poprawę ochrony zdrowia pracowników. …

Prawo Pracy

Kontrola Państwowej Inspekcja Pracy (PIP) – zakres działań kontrolnych

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) Państwowa Inspekcja Pracy jest kluczowym organem w Polsce, odpowiedzialnym za nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy. PIP ma na celu nie tylko kontrolowanie, ale również egzekwowanie zgodności …

Bezpieczeństwo pożarowe - PPOŻ

Prawny obowiązek sporządzania operatu przeciwpożarowego: Integralność bezpieczeństwa i gospodarki odpadami

Operat przeciwpożarowy to niezbędny dokument, określający warunki ochrony przeciwpożarowej dla instalacji, obiektów budowlanych, ich części, czy też miejsc magazynowania odpadów. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego, poprzez precyzyjne ustalenie …

Verified by MonsterInsights