SOLIDO BHP – facebook

Sklep

Kurs

Przygotowania obiektów do odbioru i kontroli przez PSP

Plany i procedury ewakuacji

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Badanie ciśnieniowe wieży hydrantowych

Serwis i konserwacja gaśnic

Badanie wydajności hydrantów

Plan BIOZ – czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

IBWR – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych

Instrukcje bhp

Odzież robocza i środków ochrony indywidualnej

Ryzyko zawodowe

Out­so­ur­cin­g bhp i ppoż.

Szkolenie wstępne bhp

Szkolenia okresowe bhp