Telefon

+48 530 529 378

Email

kontakt@solidobhp.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 17:00

W SOLIDO BHP rozumiemy wagę zgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Nasze Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) są starannie przygotowywane, aby spełniać wymogi zarówno prawa budowlanego, jak i ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 6 lipca 2010 roku.

Zgodność z prawem budowlanym Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego, właściciele i zarządcy obiektów są zobowiązani do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej. Nasze IBP są projektowane z myślą o spełnieniu tych wymogów, uwzględniając specyfikę każdego obiektu, procesy technologiczne oraz potencjalne zagrożenia.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej Ustawa z 6 lipca 2010 roku nakłada na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej. W SOLIDO BHP opracowujemy IBP, które są w pełni zgodne z tymi wymaganiami, zapewniając bezpieczeństwo i legalność działania Twojego biznesu.

Indywidualne dostosowanie i kompleksowe wyposażenie Nasze IBP są dostosowane indywidualnie do każdego obiektu, zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, obejmując zarówno aspekty techniczne, jak i organizacyjne.

Szkolenia i edukacja z zgodnością prawną Prowadzimy szkolenia i opracowujemy procedury postępowania na wypadek pożaru, co jest zgodne z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zapewniamy, że każdy pracownik zna swoje zadania i jest przygotowany do działania w sytuacji kryzysowej.

Planowanie ewakuacji i bezpieczeństwa Tworzymy plany ewakuacji zgodne zarówno z prawem budowlanym, jak i wymogami ustawy o ochronie przeciwpożarowej, zapewniając, że drogi ewakuacyjne są odpowiednio zaprojektowane i utrzymane.

Regularne aktualizacje i dostosowanie do zmian w przepisach Zobowiązujemy się do regularnego aktualizowania IBP, zgodnie z wymogami obu przepisów prawnych, aby zapewnić aktualność i skuteczność ochrony przeciwpożarowej.

SOLIDO BHP: Twoje bezpieczeństwo, nasze priorytety Zapraszamy do współpracy, aby wspólnie zadbać o bezpieczeństwo Twojego biznesu

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights