Telefon

+48 530 529 378

Email

kontakt@solidobhp.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 17:00

W prowadzono istotną nowelizację dotyczącą urlopów. Od 26 kwietnia 2023 roku, Kodeks pracy poszerzył swoje ramy, umożliwiając pracownikom zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej.

Zrozumienie siły wyższej

Siła wyższa to termin używany w wielu dziedzinach prawa, w tym cywilnym. Odnosi się do zdarzeń niezależnych od ludzkiej woli, takich jak katastrofy naturalne czy wydarzenia geopolityczne. W kontekście prawa pracy, siła wyższa obejmuje okoliczności, które uniemożliwiają pracownikowi stawienie się do pracy lub wykonanie swoich obowiązków.

Nowelizacja Kodeksu Pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza urlop z powodu siły wyższej jako nową kategorię urlopu pracowniczego. Ma on na celu zapewnienie pracownikom ochrony w przypadku wystąpienia nagłych i nadzwyczajnych okoliczności. Różni się od wcześniej istniejących urlopów na żądanie, które pracownik mógł wykorzystać bez konieczności podawania powodu.

Warunki i wymiar urlopu

Pracownik może skorzystać z urlopu od siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16 godzin rocznie. Jest to prawo przysługujące niezależnie od wymiaru etatu. Podczas tego urlopu pracownikowi przysługuje 50% wynagrodzenia. Aby skorzystać z urlopu, pracownik musi złożyć wniosek najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Warto zaznaczyć, że niezgłoszenie się do pracy bez wcześniejszego uzgodnienia może skutkować konsekwencjami dyscyplinarnymi.

Kto ma prawo do urlopu?

Urlop od siły wyższej przysługuje nie tylko pracownikom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy. Obejmuje również osoby w specyficznych profesjach, takich jak policjanci, strażacy, żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Nie dotyczy to jednak osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, chyba że pracodawca zdecyduje się na dodatkowe dni wolne.

Podsumowanie

Nowy rodzaj urlopu w Kodeksie pracy jest odpowiedzią na realne potrzeby pracowników, którzy mogą napotkać nadzwyczajne sytuacje uniemożliwiające im pracę. Dzięki temu zapisowi pracownicy mają możliwość lepszego pogodzenia życia zawodowego z prywatnym w trudnych okolicznościach. Urlop od siły wyższej podkreśla wagę elastyczności i wsparcia w miejscu pracy, jednocześnie dając pracownikom poczucie bezpieczeństwa w obliczu nieprzewidzianych wydarzeń.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights