Telefon

+48 530 529 378

Email

kontakt@solidobhp.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 17:00

Z dniem 01-04-2017 weszły w życie przepisy, które regulują uzyskiwanie uprawnień na maszyny budowlane, drogowe i inne urządzenia.

  1. Operator koparkoładowarki klasy III wszystkie z dniem 01-04-2017 po pozytywnie zaliczonym egzaminie uzyska uprawnienia do obsługi koparkoładowarki wszystkie, ładowarki o masie do 8 ton oraz koparki o masie do 4 ton.
  2. Operator ładowarki jednonaczyniowej klasy III z dniem 01-04-2017 po pozytywnie zaliczonym egzaminie uzyska uprawnienia do obsługi ładowarek jednonaczyniowych do 20 ton masy całkowitej i spycharki do 110 kW
  3. Operator koparki jednonaczyniowej klasy III z dniem 01-04-2017 po pozytywnie zaliczonym egzaminie uzyska uprawnienia do obsługi koparek jednonaczyniowych do 25 ton masy całkowitej.
  4. Uprawnienia do obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych zostały wykreślone z załącznika rozporządzenia i nie będą wpisywane w książeczkę operatora.

Uprawnienia można uzyskać po przeszkoleniu w formie pozaszkolnych form szklenia, po którym operator uzyskuje świadectwo zgodne ze wzorem MEN.

  1. Uprawnienia do obsługi narzędzi udarowych ręcznych zostały wykreślone z załącznika rozporządzenia i nie będą wpisywane w książeczkę operatora.

Uprawnienia można uzyskać po przeszkoleniu w formie pozaszkolnych form szklenia, po którym operator uzyskuje świadectwo zgodne ze wzorem MEN.

Do uzyskania uprawnień na operatora maszyn budowlanych nie jest wymagane posiadanie prawa jazdy, lecz do poruszania się po drogach publicznych jest już wymagane kat T lub B oraz ubezpieczenie maszyny jak również maszyna powinna być dostosowana do poruszania się po drogach, czyli musi posiadać światła mijania, drogowe, postojowe, kierunkowskazy, światła stop i inne określone w przepisach o ruchu drogowym.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11.01.2017r. (Dz. U. z dnia 20.01.2017r., poz.134.)


Uprawnienia wydane przed dniem 01.04.2017 r. nie zmieniają swojego zakresu poza sytuacjami wymienionym w rozporządzeniu.

Jeżeli np. operator koparki jednonaczyniowej z uprawnieniami klasy III (do 0,8 m3) chciałby uzyskać uprawnienia klasy III wg nowych zasad (do 25 ton masy całkowitej) i aktualizację wpisu w książce operatora musi podejść do egzaminu weryfikacyjnego.

Aktualizacja wpisów uprawnień, wynikających z § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11.01.2017r.

Dla uprawnień, które wg nowego rozporządzenia zmieniły swój zakres, przewiduje się możliwość dokonania aktualizacji wpisów w książce operatora. Aktualizacja jest o płatną i prowadzoną przez Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn.

Procedura: strona Centrum w części Aktualizacja wpisów uprawnień.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *